YYS EK-2 Soru Formu v3.3.1 Yayınlandı

10 Mart 2022
Bilindiği üzere 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası "Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Bakanlık internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir."  hükmünü amirdir.
Söz konusu fıkra kapsamında, son sürüm YYS Soru Formu V3.3.1 Bakanlığımız internet sitesi
 
 
adresinde yayınlanmıştır.
 
Bahse konu yeni sürümün içeriği bir önceki sürüm olan V3.3 ile birebir aynıdır. Soruların sayısı, içeriği, başlığı ya da sıralaması değişmemiş, herhangi bir soru çıkarılmamış ya da yeni soru eklenmemiştir. Yeni sürümün eski sürümden tek farkı, halihazırda form ile ilgili yaşanan çift imza sorunun giderilmesine yönelik arka plan teknik güncellemeleridir. Daha önce V.3.3 sürümü soru formu dolduran fakat başvurularını henüz sunmamış olanların, mevcut yanıtlarını kopyala-yapıştır yöntemi ile yeni sürüm formdaki aynı başlık, isim ve sıradaki alanlara aktarmaları mümkündür.

Bu çerçevede, 10.03.2022 tarihi ve sonrasında yapılacak yeni YYS başvuruları ekinde V3.3.1 sürümü soru formunun yer alması gerekmekte olup, V3.3 ya da daha eski sürümdeki soru formları kabul edilmeyecektir. Söz konusu tarihten önce sunulmuş YYS başvuruları ekinde yer alan V3.3 soru formları kabul edilecek olup anılan başvurular için yeni versiyon soru formu sunulmasına gerek yoktur.