2009/15481 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN DUYURU

28 Aralık 2023

4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7999 Sayılı Karar 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan düzenleme ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlarımız ile ülkemizde oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen sürelerin tamamlanmasından önce yapılacak başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek bulunmaksızın bu sürelerin yeniden verilmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, taşıtını 4 yıl Türkiye’de bulundurduktan sonra yurt dışına çıkaran yurt dışından emekli vatandaşlarımız, taşıtları ile birlikte en az 185 gün yurt dışında bulunmaları halinde bu haktan yeniden yararlanabilecektir.

Ayrıca, söz konusu düzenleme ile, verilen sürelerin tamamını kullanmış veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan; Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere verilen bir ay süreden yararlanacak ülkeler arasına Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı da eklenmiştir.