KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

22 Kasım 2023

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü, 16.07.2019 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 15.11.2023 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 8 olan akredite metot sayısını 2 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 10 analiz metoduna çıkarmıştır.
Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır:
 
Metal ve Alaşımlardan Yapılan Ürün ve Malzemeler

  1. Aluminyum alaşımları; Optik Emisyon Spektrometri Metodu-Magnezyum (Mg) Tayini (ASTM E1251)
 
Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler
  1. Gıda Katkı Maddeleri ile İlaç ve Kozmetik Yardımcı Maddeleri; Erime Noktası Tayini (TS 8394)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 201 olan akredite metot sayısını 2023 yılı Kasım ayı itibarı ile 203 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 55 21 21 71 10 - 203


 Sertifika için tıklayınız.