İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ YAYIMLANMIŞTIR.

30 Aralık 2023

30 Aralık 2023 tarihli, 32415 sayılı (1. Mükerrer) Resmi Gazete'de İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040) yayımlanmıştır.

Resmi Gazete için tıklayınız.

Excel dosyası için tıklayınız.