Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

25 Mart 2020