Yabancı Firma Kayıt Sistemine İlişkin Duyuru

29 Ağustos 2019

“İİKS programı 10 Temmuz 2019 tarihi itibariyle kullanıma kapatılarak, aynı zamanda YFKS numaralarının ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılması sistem üzerinde zorunlu hale getirilecektir.  

YFKS uygulaması başladığında ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine yurtdışındaki yabancı firmalar için YFKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecektir.”