TÜRKAK TARAFINDAN İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ 10 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR

30 Mart 2022

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
 
Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü, 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, TÜRKAK tarafından alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü”  kararı ile İzmir Laboratuvar Müdürlüğü daha önce 18 olan akredite metot sayısını 10 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 28 analiz metoduna, çıkarmış bulunmaktadır.
 
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 
Gıda Laboratuvarında;

  • Hayvan Yemleri; Ham Kül Tayini (TS ISO 5984)
  • Hayvan Yemleri; Rutubet Tayini (TS 6318)
  • Yağlı Tohum Küspeleri; Yağ Tayini (TS EN ISO 734)
  • Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar; Asit Sayısı ve Serbest Yağ Asitliği Tayini (TS EN ISO 660)
 
Petrol Laboratuvarında;
  • Baz Yağlar; Kırma indisinin tayini (TS 4368 ISO 5661)
  • Madeni yağlar; ASTM Rengi Tayini (TS 1713 ISO 2049, ASTM D6045)
  • Baz Yağlar; Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Yüp Yöntemi (TS EN ISO 12185)
  • Baz Yağlar; Viskozite İndisi Hesaplanması (TS ISO 2909)
  • Madeni Yağlar; Dinamik Viskozite ile Yoğunluk Tayini ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması Stabinger Yöntemi (ASTM D7042)
 
Tekstil Laboratuvarında; 
  • Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Genel Test Prensipleri (TS EN ISO 1833-1)
  
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz akredite metot sayısını 2021 yılı Ağustos ayı itibarı ile 118 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa* Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 28 11 14 38 2 - 118

 
*Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 14 olan akredite metot sayısı Laboratuvar Müdürlüğü binasının taşınması aşamasında 3 metodun akreditasyonunun askıya alınmasından dolayı 11 metoda düşmüş olup, Ağustos ayı sonuna kadar askıya alınan metotların yeniden akredite edilerek bu sayının yeniden 14 metoda ulaşması öngörülmektedir.


Sertifika için tıklayınız