KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 2 METOTTA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

25 Ekim 2019

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü 16.07.2019 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek 2 metotta akredite olmuştur.
Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünce Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 
1.         Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi TS EN ISO 12185/      ASTM D4052
 
Bu standart, ham petrol ve petrol ürünlerinin yoğunluğunun tayinini kapsamakta olup, Laboratuvar Müdürlüklerine gönderilen petrol cinsi eşyaların tarife pozisyonunun belirlenmesinde (örneğin; 2710.12 Hafif Yağlar ve Müstahzarları; 2710.19 Diğerler) destekleyici bir parametre olarak kullanılmaktadır.
 
2.         Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi TS EN ISO 2719
 
Bu standart, yanıcı sıvıların, askıda katı madde içeren sıvıların, deney şartları altında yüzey filmi oluşturmaya eğilim gösteren sıvıların ve diğer sıvıların parlama noktalarının tayini için kullanılmakta olup, bu tür eşyaların tarife pozisyonunun belirlenmesinde destekleyici bir parametre olarak kullanılmaktadır.
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 55 olan akredite metot sayısını 2019 yılı Temmuz ayı itibarı ile 57 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:

LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 7 10 11 8 19 2 57

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.(31.07.2019)
 

Sertifika için tıklayınız