İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 8 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

18 Şubat 2020


Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, 20.12.2019 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 10 olan akredite metot sayısını 8 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 18 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.

  1. TS EN ISO 1833-7; Kantitatif Kimyasal Lif Analizi Bölüm 7: Poliamid ve Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit Kullanılan Yöntem)
  2. TS EN ISO 6320; Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar - Kırılma İndisi Tayini
  3. TS EN 1132;  Meyve ve Sebze Suları- pH Tayini-Potansiyometrik Metot
  4. TS ISO 6493; Mısır, Buğday Kepeği, Mısır Gluten Yemi- Nişasta Muhtevasının Tayini-Polarimetrik Metot
  5. ASTM D5773; Motorin-Bulutlanma Noktası Tayini- Sabit Soğutma Hızı Yöntemi
  6. TS 2741 EN ISO 2160; Motorin-Bakır Şerit Korozyonu Tayini
  7. ASTM D5950; Baz Yağlar-Akma Noktası Tayini-Otomatik Tilt Yöntemi
  8. ASTM D7042; Baz Yağlar-Dinamik Viskozite ile Yoğunluk Tayini ve Kinematik Viskozitenin Hesaplanması Stabinger Yöntemi
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 69 olan akredite metot sayısını 2020 yılı Şubat ayı itibarı ile 77 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
 
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 16 18 14 8 19 2 77

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.(17.12.2020)
Sertifika için tıklayınız