İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 17 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

21 Kasım 2023

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 10.11.2023 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 38 olan akredite metot sayısını 17 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 55 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır:
 
Gıda ve Yem Ürünleri

 1. Sütlü çikolata; Şeker Kompozisyonu Tayini (Fruktoz, Glikoz, Laktoz, Maltoz ve Sakkaroz)-HPLC-RID Metodu (AOAC 980.13)
 2. Meyve ve Sebze Ürünleri; Titre edilebilir Asitlik Tayini (TS 1125 ISO 750)
 3. Hayvansal ve Bitkisel Sıvı Yağlar; Çözünmeyen Safsızlık Muhtevasının Tayini (TS EN ISO 663)
 4. Kuru Kayısı; Toplam Kükürtdioksit (SO2) Tayini (TS 485)
 5. Meyve ve Sebze Ürünleri; pH Tayini-Potansiyometrik Metot (TS 1728 ISO 1842)
 6. Hayvansal ve Bitkisel Sıvı Yağlar; Mineral Yağ Aranması (TS 5039)
 7. Yağlı Tohum Kalıntıları; Rutubet ve Uçucu Madde İçeriği Tayini (TS ISO 771)
 8. Meyve ve Sebze Ürünleri; Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini-Refraktometrik Metot (TS ISO 2173)
 
Tekstil ve Deri Ürünleri
 
 1. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; İpek, Yün ve Diğer Liflerinin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem) (TS EN ISO 1833-18)
 2. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; Asetat ve Diğer Liflerin Karışımı-Aseton ile Analiz (TS EN ISO 1833-3)
 3. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; Viskoz, Belirli Kupro, Modal, Liyosel ve Pamuk Liflerin Karışımı (Formik Asit ve Çinkoklorür ile Analiz Yöntem) (TS EN ISO 1833-6)
Metal ve Alaşımlardan Yapılan Ürün ve Malzemeler
 1. Karbon ve Düşük Alaşımlı Çelikler; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi-Karbon (C), Krom (Cr), Nikel (Ni) Elementlerinin tayini (ASTM E415)
 2. Paslanmaz Çelik; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi- Karbon (C), Krom (Cr), Nikel (Ni) Elementlerinin tayini (ASTM E1086)
 3. Aluminyum ve Alaşımları; Optik Emisyon Spektrometri Metodu-Aluminyum (Al), Bakır (Cu), Silisyum (Si), Demir (Fe) Tayini (ASTM E1251)
 4. Çinko ve Çinko Alaşımları; Çinko (Zn), Bakır (Cu), Aluminyum (Al), Magnezyum (Mg) Tayini-Kıvılcım Esaslı Optik Emisyon Spektrometresi (S-OES) Yöntemi (TS EN ISO 3815-1)
 5. Bakır ve Bakır Alaşımları; Bakır (Cu), Çinko (Zn) Tayini-Kıvılcım Esaslı Optik Emisyon Spektrometresi (S-OES) Yöntemi (TS EN 15079)
         Plastik ve Kauçuk Ürünleri
 
 1.  Plastikler; Yapı Tayini-FTIR Metodu (İşletme İçi Metot)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz akredite metot sayısını 2023 yılı Kasım ayı itibarı ile 201 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 55 21 21 71 8 - 201

 Sertifika için tıklayınız.