İZMİR LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 10 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

30 Mart 2022


Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 

Bu çerçevede, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İzmir Laboratuvar Müdürlüğü 06.09.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 16.03.2022 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 28 olan akredite metot sayısını 10 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 38 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.

İzmir Laboratuvar Müdürlüğü’nün akreditasyon kapsamı listesine yeni dâhil olan 10 metottan 4’ü Ürün Güvenliği ve Denetimi analizleri kapsamında olup, bu çerçevede, (Mülga) Ekonomi Bakanlığı ile birleşme neticesinde Bakanlığımız Laboratuvarlarına dâhil olan Ürün Güvenliği ve Denetimi Laboratuvarları içerisinde, Ürün Güvenliği ve Denetimi analizleri kapsamında akredite edilen ilk metotlar olma hüviyetine sahiptir.
 
İzmir Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır:
 
Gıda Laboratuvarında;

  • Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar; Yağ Asitleri Metil Esterleri Kompozisyonu Tayini [Stearik asit (C18:0)] - GC-FID Metodu TS EN ISO 12966-2, TS EN ISO 12966-4
  • Hayvan Yemleri; Ham Protein Tayini-Kjeldahl Yöntemi TS EN ISO 5983-1
  • Meyve ve Sebze Suları; Şeker Kompozisyonu (Fruktoz, Glukoz, Sakkaroz) Tayini HPLC-RID Metodu TS EN 12630
 
Petrol Laboratuvarında; 
  • Madeni Yağlar; Yoğunluk Tayini-Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi TS EN ISO 12185
  • Madeni Yağlar; Akma Noktası Tayini-Otomatik Tilt Yöntemi ASTM D 5950
  • Madeni Yağlar; Viskozite İndisi Hesaplanması TS ISO 2909
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Laboratuvarında;
  • Zeytinyağı ve Bitki Adıyla Anılan Yağlar; Peroksit Sayısı Tayini TS EN ISO 3960
  • Zeytinyağı; UV’ de Özgül Absorbans Tayini  TS EN ISO 3656
  • Eteri Yağlar; Kırılma İndisi Tayini TS ISO 280
  •  Zeytinyağı; Rutubet ve Uçucu Madde Tayini TS EN ISO 662
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz akredite metot sayısını 2022 yılı Mart ayı itibarı ile 146 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 38 14 14 53 2 - 146

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur. (25.03.2022)


Sertifika için tıklayınız.