İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 18 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

27 Nisan 2023

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü 30.11.2015 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 12.04.2023 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 53 olan akredite metot sayısını 18 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 71 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
Petrol ve Petrol Ürünleri

 1. Denizcilik Yakıtları; Kükürt(S) Miktarı Tayini, Dalga Boyu Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi (TS EN ISO 14596)
 2. Havacılık Yakıtları; Parlama Noktası Tayini, Tag Kapalı Kap Yöntemi (ASTM D56)
 3. Metanol; Su Miktarı Tayini, Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi (ASTM E1064)
 4. Fuel Oil Türleri; Kükürt(S) Miktarı Tayini, Dalga Boyu Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi (ASTM D2622)
 
Tekstil ve Deri Ürünleri
 
 1. Tekstil-Kumaşlar; Birim Alan Kütlesi Tayini (TS EN 12127)
 
Gıda ve Yem Ürünleri
 
 1. Etil Alkol;Etikl Alkolde Bitreks (Denatonyum Benzoat) Miktarı Tayini, HPLC-UV/DAD Metodu (ILIADe 280:2021 CLEN Method- Determination of Denatonium Benzoate in Alcoholic Products)
 2. Zeytinyağı; Mineral Yağ Aranması (TS 5039)
 3. Toplam Kükürtdioksit (S2O) Tayini (TS 485)
 4. Zeytinyağı; Rutubet ve Uçucu Madde Tayini (TS EN ISO 662)
 
Metal ve Alaşımlardan Yapılan Ürün ve Malzemeler
 
 1. Dökme Demir; Dökme Demir ve çeliklerde Karbon (C) Elementinin Analizi (ASTM E1019)
 2. Paslanmaz Çelikler; XRF Spektrometresinde Krom (Cr) ve Nikel (Ni) Elementlerinin Analizi (İşletme İçi Metot “04.AT.10 (Rev.00)” (ASTM E572))
 3. Alaşımlı Çelikler; XRF Spektrometresinde Krom (Cr), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni) Elementlerinin Analizi (İşletme İçi Metot “04.AT.10 (Rev.00)” (ASTM E1085))
 4. Çelik Malzemeler; Dökme Demir ve çeliklerde Karbon (C) Elementinin Analizi (TS EN ISO 15350)
Yağlayıcılar
 1. Baz yağlar; Kırma İndisinin Tayini (TS 4368 ISO 5661)
  Plastik ve Kauçuk Ürünleri
 1. Polimer; Kalitatif Klor (Cl) Tayini-XRF Kullanarak (İşletme İçi Metot “07.AT.12 (Rev.00)”)
 2. Plastikler; Polimerlerin Termogravimetrik Analizi (TG) (TS EN ISO 11358-1)
 
Madenler ve Maden Filizleri
 
 1. Titanyum dioksit (TiO2); XRD Tekniği ile TiO2 fazlarının Karakterize Edilmesi (İşletme İçi Metot “04.AT.08 (Rev.00)”)
Yakıtlar
 1. Biyodizel; Ester ve Linolenik Asit Metil Ester Miktarı Tayini-GC Yöntemi (TS EN 14103)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 159 olan akredite metot sayısını 2023 yılı Nisan ayı itibarı ile 177 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 38 14 21 71 8 177Sertifika için tıklayınız.