Hariçte İşleme İzni Kapsamında “HIZIN” Muafiyet Kodu Tanımlanmıştır.

26 Ağustos 2020


Gümrük idarelerince düzenlenen  hariçte işleme izinleri kapsamında yapılacak işlemlerde , 07.09.2020 tarihi itibariyle "HIZIN" muafiyet kodu kullanılacaktır.

Bu kapsamda; söz konusu izinler kapmasında yapılan işlemlerde  BİLGE Kalem Ekranında "HIZIN" muafiyet kodu seçilerek işlem yapılması gerekmektedir.