Geçici ithal edilen kara taşıtlarının süre uzatımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

17 Aralık 2021


Süre uzatım talepleri Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 17 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek olmakla birlikte;
-65 yaş üzeri kişilerin,
-65 yaş üzeri olmayan ancak kronik rahatsızlığı (bağışıklık baskılayıcı tedavi alanlar, kanser hastaları, organ nakli, kemik iliği/kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik akciğer hastaları, şeker hastaları, komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar vb) bulunan kişilerin (ibraz edilecek sağlık raporlarında istirahat süresinin bulunması şartı aranmaksızın),
Gümrük idarelerine süre uzatımı talebinde bulunmaları halinde, 31.05.2022 tarihine kadar taşıtlarına süre uzatımı yapılacaktır.