BURSA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 7 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

18 Ekim 2023

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 

Bu çerçevede, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü 14.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 09.10.2023 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 14 olan akredite metot sayısını 7 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 21 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.

Bursa Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 
Tekstil ve Deri Ürünleri

  1. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; Asetat ve Diğer Liflerin Karışımı (Aseton ile Analiz) (TS EN ISO 1833-3)
  2. Tekstil-Kantitatif Kimyasal Lif Analizi; İpek, Yün ve Diğer Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit ile Kullanılan Yöntem) (TS EN ISO 1833-18)
Gıda ve Yem Ürünleri
  1. Meyve Suları; pH Tayini-Potansiyometrik Metot (TS EN 1132)
  2. Meyve Suları (Turunçgiller Hariç); Briks (Suda Çözünen Katı Madde) Tayini-Refraktometrik Metot (TS EN 12143)
  3. Siyah Çay; Rutubet Tayini (TS 1562)
Metal ve Alaşımlardan Yapılan Ürün ve Malzemeler
  1. Bakır ve Bakır Alaşımları; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi-Çinko(Zn) elementinin tayini (TS EN 15079)
Kimyasallar ve Kimyasal Ürünler
  1. Asetik Asit; Asetik Asitin Nicel Tayini-Titrimetrik Yöntem (TS EN 13194)
 
 Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 177 olan akredite metot sayısını 2023 yılı Ekim ayı itibarı ile 184 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 38 21 21 71 8 184Sertifika için tıklayınız.