BURSA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 3 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

27 Aralık 2019

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Bursa Laboratuvar Müdürlüğü 14.11.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, 23 Ekim 2019 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 11 olan akredite metot sayısını 3 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 14 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
 
Bursa Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 

  • Metalik Malzemeler, Dökme Demir; Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi Beyaz Dökme Demir Matriste Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Nikel (Ni) Elementlerinin Tayini (ASTM E1999)
  • Metalik Malzemeler Alüminyum ve Alüminyum Alaşımları; Optik Emisyon - Spektral Analiz Deneyi Silisyum (Si),Demir (Fe), Mangan (Mn), Krom (Cr), Bakır (Cu) elementlerinin tayini (ASTM E1251)
  • Tekstil- Kantitatif Kimyasal Lif Analizi- Poliamid ve Diğer Liflerin Karışımı (Formik Asit ile Analiz) (TS EN ISO 1833-7)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 66 olan akredite metot sayısını 2019 yılı Aralık ayı itibarı ile 69 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 16 10 14 8 19 2 69

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.(27.12.2019)
Sertifika için tıklayınız