Bilge Sisteminde Düzeltme İşlemleri

23 Aralık 2022

İhracata ilişkin gümrük beyannamesinde düzeltme işleminin muayene memuru tarafından başlatılıp düzeltmeye konu ilgili alanların yükümlüsünce güncellenerek web servis yolu ile BİLGE Sistemine iletmesinin ardından son onayın yine muayene memuru tarafından verilmesine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmıştır.
Düzenleme ile ilgili olarak 26.12.2022 tarihinde Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantıları Ankara Gümrük Müdürlüğü ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğünde pilot uygulama yapılacaktır.