Antidamping Vergisi Muafiyet Koduna İlişkin Duyuru

03 Ocak 2020

Dampinge Karşı Vergi uygulamalarına yönelik Tebliğlerin bir kısmında önlemlerin GTİP kapsamı bütün eşya için değil de “yalnız”,”hariç”  gibi v.s. tanımlamalarla nitelikleri belirlenen eşya bazında uygulandığı durumlarda sistemin hesapladığı vergi ile beyan edilen vergi arasında farklılıkların önlenebilmesini teminen BİLGE Sisteminde aşağıda belirtilen düzenleme yapılmıştır:

1-  Antidamping Vergisine tabi GTİP’lerden yapılacak ithalatlarda yükümlülerce sistem üzerinde Antidamping Vergisi için gerekli bütün veri girişleri yapılacaktır.
2- Eşyaları o GTİP’de yer almasına rağmen Antidamping Vergisine  tabi olmayan bir eşya ise kalem ekranında muafiyetler alanında DKVMF Muafiyet kodunu seçebilecektir.
3- Bu durumda Bilge Sisteminde Antidamping Vergisi hesaplanmayacaktır.
 
Sözkonusu düzenleme 02.01.2020 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.