ANKARA VE MERSİN LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 9 VE 6 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR

03 Ağustos 2021

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü 22.01.2013 tarihinde, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü, 08.09.2014 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, TÜRKAK tarafından alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü”  kararı ile, Ankara Laboratuvar Müdürlüğü TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 16 olan akredite metot sayısını 9 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 25 analiz metoduna, Mersin Laboratuvar Müdürlüğü TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 8 olan akredite metot sayısını 6 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 14 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
 
Ankara Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 
Gıda Laboratuvarında;
 

 • Yağlı Tohumlar ve Hayvan Yemleri; Protein Tayini, Yakma Metodu (Dumas Prensibi)
                 (TS EN ISO 16634-1)
 • Tahıllar, Baklagiller ve Öğütülmüş Tahıl Ürünleri; Protein Tayini, Yakma Metodu (Dumas Prensibi )(TS EN ISO 16634-2)
 • Hayvan yemleri; Nişasta Muhtevası Tayini Ewers Polarimetrik Metot (TS EN ISO  6493)
 • Meyve ve Sebze Mamülleri; Çözünür Katı Madde Miktarı Tayini Refraktometrik Metot
                (TS 4890)
 
Petrol Laboratuvarında;
 • Kömür ve Kok; Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi  (ASTM D4239)
 
Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında;
 • Baz Yağlar, Madeni Yağlar; Kırma İndisi Tayini (TS 4368 ISO 5661)
 • Plastikler-HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen); Erime Sıcaklığının Belirlenmesi (TS EN ISO 11357-3  TS EN ISO 11357-1
 • Gübreler; Toplam Azot (N) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıkta (950° C ) Yakma Yöntemi (AOAC 993.13)
 
Tekstil Laboratuvarında; 
 • Tekstil; Kantitatif Kimyasal Analizler-Selüloz ve Polyester Liflerin Karışımı (Sülfürik Asit Kullanılan Yöntem) (TS EN ISO 1833-11)
 
Mersin Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
 
Gıda Laboratuvarında;
 • Zeytinyağları; Serbest Yağ Asitleri Tayini,( Internal Olive Council COI/T.20/Doc.no 34)
 • Tereyağı; Rutubet Tayini (İşletme İçi Metot “T.10.A;Rev No:01” (TS 6209-1 EN ISO 3727-1 standardından modifiye edilmiştir.)
 
Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında;
 • Termoplastikler ve Poliolefin Borular, ekleme parçaları; Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 1183-1 Metot A)
 • Termoplastikler ve Poliolefin Borular, ekleme parçaları; Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Erime Sıcaklığının Tayini (TS EN ISO 11357-3)
 
Tekstil Laboratuvarında; 
 • Tekstil; Kantitatif Kimyasal Lif Analizi, Poliamid ve Diğer Liflerin Karışımı, Formik Asit ile Analiz (TS EN ISO 1833-7)
 • Tekstil, Kumaşlar; Dokusuz (Nonwoven) Yüzeyler için Deney Metotları, Birim Alan Kütlesinin Tayini (TS EN 29073-1)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz akredite metot sayısını 2021 yılı Temmuz ayı itibarı ile 108 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa* Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 18 11 14 38 2 - 108

*Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nün 14 olan akredite metot sayısı Laboratuvar Müdürlüğü binasının taşınması aşamasında 3 metodun akreditasyonunun askıya alınmasından dolayı 11 metoda düşmüş olup, Ağustos ayı sonuna kadar askıya alınan metotların yeniden akredite edilerek bu sayının yeniden 14 metoda ulaşması öngörülmektedir.


Mersin Sertifikası için tıklayınız.

Ankara Sertifikası için tıklayınız.