ANKARA LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 9 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

18 Aralık 2019

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede, Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Ankara Laboratuvar Müdürlüğü 22.01.2013 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite olmuş olup, 5 Aralık 2019 tarihinde TÜRKAK tarafından alınan “Akreditasyonun Sürdürülmesi ve Kapsam Değişikliğinin Kabulü”  kararı ile Ankara Laboratuvar Müdürlüğü TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 7 olan akredite metot sayısını 9 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 16 analiz metoduna çıkarmış bulunmaktadır.
Ankara Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır.
Gıda Laboratuvarında;

  • Hayvan yemleri; Ham Kül Tayini (TS ISO 5984)
  • Hayvan yemleri; Rutubet Tayini (TS 6318 ISO 6496)
  • Hayvan yemleri; Ham Yağ (Dietil Eter Ekstraktı) Tayini (TS 6317 ISO 5986)
  • Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar; Kırılma İndisi Tayini (TS EN ISO 6320)
 
Petrol Laboratuvarında;
  • Motorin Türleri-Denizcilik Yakıtları; Su Miktarı Tayini- Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Metodu (TS 6147 EN ISO 12937)
Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında;
  • Plastikler; Film ve Levhalarda Mekanik Tarama Metoduyla Kalınlık Tayini (TS 7685 ISO 4593)
 
Metal Laboratuvarında; 
  • Metalik Malzemeler-Düşük Alaşımlı Çelikler; Optik Emisyon- Spektral Analiz Deneyi  (Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) , Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni) elementlerinin Tayini) (ASTM E 415-17)
  • Metalik Malzemeler-Paslanmaz Çelikler; Optik Emisyon- Spektral Analiz Deneyi (Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) , Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni) elementlerinin Tayini) (ASTM E1086-14)
  • Metalik Malzemeler -Dökme Demirler; Optik Emisyon- Spektral Analiz Deneyi (Karbon (C), Silisyum (Si), Mangan (Mn), Fosfor (P) , Krom (Cr), Molibden (Mo), Nikel (Ni),Titanyum(Ti) , Vanadyum (V), Bakır (Cu) elementlerinin Tayini) (ASTM E1999-18)
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 57 olan akredite metot sayısını 2019 yılı Aralık ayı itibarı ile 66 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 16 10 11 8 19 2 66
 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.(17.12.2019)

Sertifika için tıklayınız