7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ 27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

27 Kasım 2020

27/11/2020 tarihli ve 31317 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ile Kanun kapsamında yapılandırılacak alacakların türü, yapılandırılan alacak tutarının nasıl tespit edileceği, yapılandırılan alacağın taksitlendirilmesi, tahsilinden vazgeçilen alacakların kapsamı, yapılacak başvurunun şekli ve süresi, başvurulara ilişkin olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemler, ödeme süresi ve süresi içinde ödenmeyen taksitlere ilişkin yürütülecek işlemler, tecil edilen veya 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların yeniden yapılandırılması hususlarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir.
 
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.