31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Hakkında

04 Ocak 2023


31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim Kararı ve İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ekinde yer alan pdf formatındaki listeler, ilgililerce yapılacak işlemlerde işlevsel bir şekilde kullanılabilmesi için bilgi amaçlı olarak excel formatında yüklenmiştir.
 
Söz konusu listelere ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 
Resmi geçerliliğe sahip listeler için ilgili Resmi Gazetelere bakınız.