Gümrük Uygulamalarına İlişkin Kılavuzlar

14 Haziran 2021
 
E-ATA/TR Programı  Dosya indir
TIR Ön Beyan - Pre-Decleration Application Dosya indir
İhracat Refakat Belgesi - Export Accompanying Document Dosya indir
Transit Rejiminde Basitleştirmeler - Simplifed Transit Procedures Dosya indir
Tarife Bilgilendirme Dosya indir
Tariff Classification Dosya indir
Tarife - Sıkça Yapılan Hatalar Dosya indir
Tariff - Frequently Made Mistakes  Dosya indir
Tarife Tespit - Determination of Tariff Classification Dosya indir
Yolcu Muafiyeti Dosya indir
Customs Duty Exemption For Passangers Dosya indir
Yolcu Muafiyeti - Sıkça Yapılan Hatalar Dosya indir
Customs Duty Exemption For Passengers - Frequently Made Mistakes Dosya indir
Posta - Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşya Muafiyeti Dosya indir
Customs Duty Exemption For Postal - Express Cargo Shipments Dosya indir
Menşe - Origin Dosya indir
İhracat Bilgilendirme Dosya indir
Export Regime Dosya indir
Stratejik Ticaret Kontrolleri Dosya indir
Strategic Trade Controls Dosya indir
Dahilde İşleme Rejimi Dosya indir
Taşıt Ön Beyan - Application of Vehicles Pre-Decleration Dosya indir
Yabancı Plakalı Araçların Geçici İthalatı - Tamir Amaçlı Hariçte İşleme - Sıkça Yapılan Hatalar Dosya indir
Temporary Importaion of Foreign Registered Vehicles - Outward Processing for Repair Purposes - Frequently Made Mistakes Dosya indir
İhtisas Gümrüğü Uygulamaları Dosya indir
Kıymet - Customs Valuation Dosya indir
Onaylanmış Kişi Dosya indir
Yetkilendirilmiş  Yükümlü Dosya indir
İthalat – Import Dosya indir
Antrepo - Warehousing Dosya indir
Elektronik Gümrük İşlemleri - Electronic Customs Operations Dosya indir