KOCAELİ LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKAK TARAFINDAN 6 METOTTA DAHA AKREDİTASYON SERTİFİKASI ALMAYA UYGUN BULUNMUŞTUR.

02 Haziran 2022

Laboratuvar akreditasyonu teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade etmektedir. Laboratuvarların akredite edilmesi için yapılan gerekli işlemler uluslararası kriterlere göre düzenlenmiş ve standartlaştırılmıştır. Akreditasyon için kullanılan ortak yaklaşım sayesinde akredite laboratuvarlar tarafından elde edilen sonuçları ihtiva eden rapor ve sertifikalar uluslararası kabul görmektedir. Bu durum, ülkeler arasında mal ticaretinin gereksiz deney ve analiz tekrarları ile yavaşlaması riskini azaltmakta, ilave deney ve analiz masraflarını azaltmaktadır. 
Bu çerçevede Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüz bağlantısı Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğü, 16.07.2019 tarihinde TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu)  tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 “Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar” hükümlerini yerine getirerek akredite olmuş olup, 18.05.2022 tarihinde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı kapsamında akreditasyonunu sürdürdüğünü kanıtlayarak, daha önce 2 olan akredite metot sayısını 6 metotta yapmış olduğu kapsam genişletmesi ile toplam 8 analiz metoduna çıkarmıştır.
Kocaeli Laboratuvar Müdürlüğünce kapsam genişletme çalışmaları kapsamında Akreditasyon sertifikası alınan metotlar aşağıdadır:
 
Petrol Laboratuvarında; 

  • Fuel Oil, Artık Denizcilik Yakıtları; Kükürt (S) Miktarı Tayini-Enerji Ayırmalı X-ışını Floresans Spektrometre Yöntemi TS EN ISO 8754
  • Baz Yağı; Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik Viskozitenin Hesaplanması TS EN ISO 3104
  • Baz Yağı; Viskozite İndisi Hesaplanması TS ISO 2909
  
Temel Kimya-Polimer Laboratuvarında; 
  • Plastikler-HDPE(Yüksek Yoğunluklu Polietilen); Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile Erime Sıcaklığının Belirlenmesi TS EN ISO 11357-1, TS EN ISO 11357-3
 
Gıda Laboratuvarında; 
  • Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar, Ayçiçek Yağı-Hint Yağı; Kırılma İndisi Tayini TS EN ISO 6320
 
Metal Laboratuvarında; 
  • Metalik Malzemeler Östenitik Paslanmaz Çelikler; Optik Emisyon-Spektral Analiz Deneyi Karbon (C), Krom (Cr), Nikel (Ni) Elementlerinin Tayini ASTM E1086
 
 
Diğer taraftan, Gümrük Laboratuvar Müdürlüklerimiz 146 olan akredite metot sayısını 2022 yılı Mayıs ayı itibarı ile 152 metoda çıkarmış olup tüm laboratuvar müdürlüklerimizce akredite metot sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar, aralıksız olarak sürdürülmeye devam etmektedir.
 
Laboratuvarlarımızın akreditasyon sürecinde son durumları şu şekildedir:
 
LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ Ankara İzmir Bursa Mersin İstanbul Kocaeli İskenderun TOPLAM
AKREDİTE METOT SAYISI 25 38 14 14 53 8 - 152

 
Kamuoyunun bilgisine sunulur.(02.06.2022)

Sertifika için tıklayınız.