İzinli Gönderici Yetki Sahiplerince İhracat Beyanname Bilgilerinin Sorgulanabilmesi Sağlanmıştır.

03 Mayıs 2024

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın konu edildiği BS-11 ve BS-12 basit usul kodu ile tescil edilmiş ve hazır (hat) bildirimi yapılacak ihracat beyannamelerine ilişkin bilgilerin izinli gönderici yetki sahipleriyle web servis üzerinden paylaşılması yönünde bir düzenleme yapılmıştır.
 
Söz konusu düzenleme ile birlikte ihracat beyannamelerinin;

- beyanname numarası,

- ihracatçı firma vergi numarası ve unvanı,

- tescil tarihi, kalem sayısı ve numarası,

- kap adedi, kap cinsi, marka ve numaralarına,

ilişkin bilgilere ulaşılabilecek olup hizmet alınan entegratörlerden servisin kullanımına ilişkin bilgi alınabilecektir.