Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yayımlanmıştır.

31 Aralık 2023

31 Aralık 2023 tarihli ve 32416 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete'de Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Resmi Gazete metni için tıklayınız.

Ek-1 (word formatı) 
tıklayınız.

Ek-2 (word formatı)  tıklayınız.