Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Gümrüklerde Korunmasına Yönelik Hizmet İçi Eğitim

16 Mayıs 2024

Genel Müdürlüğümüzce Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının (FSMH) gümrüklerde korunmasına yönelik hizmet içi eğitimler ile gümrük personelinin sahte ve korsan eşyaya yönelik farkındalığının artırılması amaçlanmakta olup bu kapsamda GAP, Gürbulak, Doğu Anadolu, Orta Akdeniz ve Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde görevli 50 gümrük personeline yönelik yaklaşık 120 marka temsilcisinin katılımıyla 07-08 Mayıs 2024 tarihlerinde Ankara’da verimli bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitim çerçevesinde;

- Gümrük mevzuatında fikri mülkiyetin korunmasına yönelik hükümler ile Bakanlığımız fikri ve sınai mülkiyet hakları programının kullanımına ilişkin sunumlar yapılmıştır.
- Hak sahiplerince sahte-orijinal eşya ayrımına ilişkin yapılan sunumların yanı sıra sergi alanında sahte ve orijinal eşya numunelerine yer verilerek gümrük personelinin söz konusu eşyayı fiziki olarak marka sahiplerini rehberliğinde incelemesine de imkan tanınmıştır.
- En son oturumda vaka çalışması ile örnek senaryolar üzerinden risk analizinin nasıl yapılacağı, ihlal durumlarında gümrük personelince mevzuatımızın nasıl uygulanacağına ilişkin grup çalışması yapılmıştır.