2019

(2019 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  

Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Tebliğ

01

22.01.2019

Detay

İhracatta Ceza Kararları

02

05.02.2019

Detay

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu

03

05.02.2019

Detay

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

04

08.02.2019

Detay

İhracat İşlemleri

05

28.02.2019

Detay

Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı

06

06.03.2019

Detay

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)

07

08.03.2019

Detay

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

08

27.03.2019

Detay

Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Teslimi

09

29.03.2019

Detay

TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi

10

28.03.2019

Detay

TPS-Taahhütname 11 05.04.2019

Detay

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri 12 08.04.2019

Detay
Ek

Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi 13 05.04.2019

Detay

Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi 14 15.04.2019

Detay

TPS-Özel Fatura 15 18.04.2019

Detay

Sağlık Bakanlığı- Ön İzin Belgesi (Düşümsüz) 17 30.04.2019

Detay

TPS-Eşya Teslim Listesi 18 03.05.2019

Detay

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 19 10.05.2019

Detay

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

20 15.05.2019

Detay

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali 21 14.05.2019

Detay