Geçici İthalat ve Hariçte İşleme - Temporary Importation and Outward Processing

Konu

   Sayı

     Tarih  
Taşıt Ön Beyan - Application of Vehicles Pre-Decleration 1 15.02.2019 Dosya indir
Yabancı Plakalı Araçların Geçici İthalatı - Tamir Amaçlı Hariçte İşleme - Sıkça Yapılan Hatalar 2 15.02.2019 Dosya indir
Temporary Importaion of Foreign Registered Vehicles - Outward Processing for Repair Purposes - Frequently Made Mistakes 2 15.02.2019 Dosya indir