Yabancı Firma Kayıt Sistemine ilişkin 2019/24 sayılı Genelgeyle alakalı duyuru.

Yabancı Firma Kayıt Sistemine ilişkin 2019/24 sayılı Genelge çerçevesinde;
1) YFKS uygulaması 14 Haziran 2019 tarihi itibariyle yükümlü kaydı ve memur onayı için kullanıma açık olacak;
2) İİKS programı ve İİKS numarasının ithalat beyannamelerinin 2 no.lu "Gönderici" hanesinde kullanılması uygulaması 26 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek;
3) İİKS programı 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle kullanıma kapatılarak, aynı zamanda YFKS numaralarının ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesinde yer alan “Kimlik No” bölümüne yazılması sistem üzerinde zorunlu hale getirilecektir.
YFKS uygulaması başladığında ithalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine yurtdışındaki yabancı firmalar için YFKS numarası yazılmadan ithalat beyannamesi tescil edilemeyecektir. Bu sebeple, uygulama devreye alındığında sorun yaşanmamasını teminen;
İthalat beyannamesinin 2 no.lu “Gönderici” hanesine ünvanı yazılacak olan yurtdışındaki yabancı firmaların YFKS programında kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi;
YFKS programında kayıtlı olmaması halinde bahse konu yurtdışındaki yabancı firmaların ünvan ve ülke bilgilerinin https://uygulama.gtb.gov.tr/yfks internet adresinden anılan programa kaydedilmesi ve en yakın Gümrük İdaresine kaydın onaylatılması gerekmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.