Kurumsal Haberler

FSMH Projesi Kapsamında 28-29 Mayıs 2016'da Kızılcahamam'da Hizmetiçi Eğitim Gerçekleştirildi

03 Haziran 2016 Cuma

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 3) yayımlanmıştır.

24 Mart 2016 Perşembe

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23 Şubat 2016 Salı

2016 Yılına İlişkin İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Yayımlandı

04 Ocak 2016 Pazartesi

2016 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Yayımlandı

04 Ocak 2016 Pazartesi

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

Elektronik Taşıt Onay Belgesi Sistemi Ankara Gümrük Müdürlüğünde Uygulanmaya Başlandı

29 Aralık 2015 Salı

1975 Tarihli TIR Sözleşmesi’nde Yapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

04 Eylül 2015 Cuma

Liman İşletmelerince Tahsil Edilecek Ücretlere İlişkin 2014/29 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi.

08 Aralık 2014 Pazartesi

Tamir Amaçlı Geçici İhraç Edilen Eşyanın Yurda Girişinde Vergilendirmesine İlişkin 2014/19 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girdi

29 Ağustos 2014 Cuma

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapıldı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik

25 Ağustos 2014 Pazartesi