Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik yapan 2017/16 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 2017/16 (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri)