Kapsamlı Teminatta İndirim Uygulaması

Kapsamlı Teminatta İndirim Uygulaması
  01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin (Seri No:4) 11 inci maddesinde kapsamlı teminatta indirimler için başvuru süreci düzenlenmiştir.
 Başvuru süreci ve örnek uygulamayı da içeren indirim uygulamasına ilişkin Kılavuz ve kapsamlı teminatla ilgili Gümrük Yönetmeliği ve Tebliğ eklerine aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.


Tebliğ ekleri Ek-3 için tıklayınız
Tebliğ ekleri Ek-4 için tıklayınız
Tebliğ ekleri Ek-9için tıklayınız
Tebliğ ekleri Ek-11 için tıklayınız
Tebliğ ekleri Ek-12 için tıklayınız
Yönetmelik Ek-52 için tıklayınız
Kılavuz için tıklayınız