2016 Yılı Yeniden Değerleme Oranlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı

2016 yılı Yeniden Değerleme Oranlarına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:138) 10/12/2015 tarihli ve 29558 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Tebliğ metni için tıklayınız.